Dua Kalimat

Ketika diulas tentang pernikahan, maka terbentang olehku dua kalimat sakral yang harus dijaga betul-betul oleh seseorang. Ia bernama suami, dan kalimat itu adalah nikah dan juga talak, yang familiar di telinga kita sebagai cerai. Salah satu cara yang mengakibatkan perpisahaan ikatan suami istri. Di luar itu, ada kalimat khulu’, fasakh, ilaa’, li’an, kematian, hilang dan sebagainya yang tak saya maksud disini.

Continue reading